| Eric Konings Fotografie

Disclaimer

Algemeen

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

Informatie op deze website

Eric Konings Fotografie besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter niet altijd worden voorkomen. Eric Konings Fotografie wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Eric Konings Fotografie behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. De informatie die verstrekt wordt op deze website is van algemene aard, bedoeld om een ieder te informeren over Eric Konings Fotografie en over de door haar ontplooide activiteiten en de te leveren diensten en producten.

Functioneren van deze website

Eric Konings Fotografie garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Eric Konings Fotografie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door Eric Konings Fotografie of door u aan Eric Konings Fotografie middels deze website of anderszins langs elektronische weg.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Eric Konings Fotografie aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Eric Konings Fotografie behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Eric Konings Fotografie of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de directie van Eric Konings Fotografie. Eric Konings Fotografie respecteert op haar beurt ook het intellectuele eigendom van anderen. Met intellectuele eigenaren in relatie tot de inhoud van deze site wordt altijd geprobeerd toestemming voor gebruik af te spreken. Helaas is niet altijd mogelijk de intellectuele eigenaar te traceren. Eric Konings Fotografie probeert daar waar mogelijk zo zo goed mogelijk afspraken met intellectuele eigenaren te maken. Indien de plaatsing van een artikel of foto zonder toestemming heeft plaatsgevonden en de intellectuele eigenaar heeft daartegen schriftelijk bezwaar gemaakt bij de directie van Eric Konings Fotografie dan zal het materiaal zonder enige tegenprestatie in geld of goederen van de site verwijderd worden. Er kunnen derhalve op geen enkele wijze (in geld of goederen) rechten worden ontleend aan eventuele ongeoorloofde plaatsing op deze site.

 

Comments are closed.